гексахлороетан


гексахлороетан
-у, ч.
Насичений аліфатичний галогеновмісний вуглеводень.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.